www.hermann-mensing.de

D: Dativ

dankt dem dativ dem dullen dämpfer//
drückt dem den daumen//
dem's dunkel dräut//
drosselt die doofen //
das drückt depression//
dankt doppelt dem dativ// a
ch, dem hatten wir schon???

 

zurück

start